Föreningens årsstämma kommer att hållas 23:e maj 18.00 i styrelserummet, bottenvåningen hus C.

En extrastämma för att behandla eventuella stadgeändringar kommer att hållas 12:e maj 19.00 i styrelserummet.

 

De två förslagen till stadgeändringar berör §6 respektive §32 och kan läsas här, markerade i rött.

 

Kallelse med föredragningslistor delas ut i pappersformat, och finns även nedan:

Föredragningslista extrastämma 12:e maj 18.00

Föredragningslista årsstämma 23:e maj 19.00

 

Väl mött!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *