Soprummet

I soprummet finns kärl för

  • hushållssopor
  • kompost
  • tidningspapper
  • kartonger och förpackningar
  • plast
  • glas (klart respektive färgat)
  • metall
  • batterier och glödlampor

Grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum och därför måste vi be varje boende att själv ta hand om sina grovsopor och föra dem till någon av kommunens återvinningscentraler. Vi ber er respektera detta då det kostar föreningen extra att få grovsopor bortforslade från soprummet.

Uppsala kommun har ett flertal återvinningscentraler, de två närmaste ligger i Boländerna respektive Gottsunda. Kolla kommunens hemsida för mer information och öppettider.

Byggsopor

Avfall som uppkommer vid exempelvis lägenhetsrenoveringar klassas som byggsopor och får inte läggas i de vanliga grovsoprummen utan måste transporteras bort av den boende själv.

Elavfall

Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i hushållsoporna.

Kyl- och frysskåp och spisar

Får inte ställas i vårt soprum! Borttransport av dessa får man ordna själv. Se till att den som levererar nya vitvaror tar hand om dina gamla.

Kemikalier

Föreningen har ingen avfallshantering av kemikalier. Färgrester, lösningsmedel etc ska därför lämnas till kommunens återvinningsstation. Trasor med linolja kan självantända vid kontakt med syre. Tvätta med vatten och lägg in trasorna i tättslutande påse eller burk.