Föreningens årsmöte närmar sig, och i samband med det vill vi påminna er om att skicka in eventuella motioner. Motionerna behöver vara styrelsen tillhanda senast lördagen 23:e april.

Motioner kan lämnas i styrelsens postfack (längst ner till vänster vid B-ingången) eller mailas till styrelsen@brfslottsparken.se

Styrelsen kommer också att söka nya ledamöter i samband med årsmötet. Förutom möjligheten att påverka föreningens arbete, är denna givande och arvoderade roll utmärkt att addera till CV:t.

Är du intresserad att hjälpa oss utveckla föreningen? Skicka då en kort beskrivning av dig själv till styrelsen@brfslottsparken.se så återkommer vi till dig.

Formell kallelse till årsmötet med föredragningslista kommer att skickas ut 4 veckor innan årsmötet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *