Ragnsells kommer att genomföra en stamspolning i fastigheten med start 27:e februari. Detaljerad information om detta kommer att lämnas ut brevledes av dem i god tid innan arbetet inleds, och eventuella funderingar hänvisas vänligen dit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *