Att göra vid störning:

Vad gör/kan vi i styrelsen göra?

Det vi gör kontinuerligt genom rundvandringar i huset och våra infobrev är att påminna de som bor i huset om att visa hänsyn mot sina grannar. Vi påminner om att det enligt föreningens stadgar ska vara lugnt efter klockan 22.00 på vardagar och efter klockan 24.00 på helger.

Det vi i styrelsen kan göra är att själva försöka knacka på, ringa och/eller lämna en varningslapp som uppmanar den boende att upphöra med sina störningar. Vi i styrelsen ser helst att du själv påtalat din granne om störningen innan vi hjälper till med övriga åtgärder.

Har föreningen någon störningsjour?

Vi anlitar inte längre någon störningsjour då dessa oftast inte har befogenheter att vidta några åtgärder.

Vad ska du göra?

Det viktiga är att du är säker på vilken lägenhet som stör och sedan att du för anteckningar om vilka dagar och tidpunkter som du blivit störd på (detta kan bli viktigt om störningarna fortsätter trots våra åtgärder då ett ev. inblandande av advokat kan vara aktuellt). Du kan själv knacka på och påtala störningen. Nästa steg om man inte kommer till bukt med problemet själv är att ringa polisen om det känns befogat.