Kort historik över området

Mellan bostadsrättsföreningen Slottsparken och Dag Hammarskjölds väg ligger ett rödrosa äldre hus, kallat Fängelset. Från 1862 till 1987 användes byggnaden, samt lokaler som låg där Brf Slottsparken ligger idag, till fängelse. De gamla röda trähusen som ligger i riktning mot Botaniska trädgården var personalbostäder för fängelseanställda och idrottsplanen (som nästan är borta efter att Studenthälsans nya anläggning byggts) ett stycke väster om bostadsrättsföreningen bär namnet Fångvallen efter de dåtida invånarna.

1998 såldes de gamla slitna fängelselokalerna till privata intressen, och omvandlingen till moderna kontorslokaler inleddes. På det gamla fängelseområdets västra del uppfördes Brf Slottsparken, som var klar för inflyttning 2005/06.