All information nedan gäller även för de som vill låna ut sin lägenhet utan att ta ut hyra till personer som ej äger andelar i lägenheten (ex. föräldrar som vill låta sin son/dotter bo i lägenheten). Därav det formella begreppet andrahandsupplåtelse.


Som ägare i Brf Slottsparken får du endast hyra ut eller upplåta din lägenhet i andrahand med styrelsens samtycke. Du måste inkomma med en formell ansökan till styrelsen och din ansökan måste bli godkänd innan du får upplåta din lägenhet till en annan person. Lägenhetsinnehavare som upplåter sin lägenhet utan styrelsens tillåtelse kan uteslutas ur föreningen!

 

Skäl till uthyrning

Man får inte hyra ut sin lägenhet av rent ekonomiska skäl. Här hittar du en lista över vanliga skäl som kan ge rätt till andrahandsuthyrning:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort: orten behöver ligga åtminstone 10 mil eller 1,5 timmar resväg enkel väg från lägenheten
  • Längre utlandsvistelse
  • Provsamboende (max 1 år)
  • Militärtjänstgöring
  • Fängelsevistelse
  • Längre sjukdom
  • Andrahandsupplåtelse till barn

Vid andra skäl kontakta oss på styrelsen@brfslottsparken.se, så gör vi en individuell bedömning.

 

Godkännande av den föreslagna hyresgästen

För att försäkra oss om att alla som bor i vår förening är ansvarsfulla och skötsamma samt respekterar sina grannar behöver du som bostadsrättsinnehavare uppge kontaktinformation till din föreslagna hyresgäst, samt en oberoende och nåbar referens för hyresgästen. Gärna en chef eller tidigare hyresvärd (en kompis, nära familj eller bostadsrättsinnehavaren själv accepteras ej!). Här uppstår det ofta problem, så se till att din föreslagna hyresgäst uppger en oberoende referens som är beredd på att bli kontaktad av oss, annars kan vi ej bevilja din ansökan.

 

Andra krav för godkännande av ansökan

Efter en uthyrningsperiod behöver bostadsrättsinnehavaren själv bo i lägenheten lika länge som föregående uthyrningsperiod, för man återigen ska kunna ansöka om att hyra ut sin lägenhet. Bostadsrättsföreningen kan ha befogade skäl att neka andrahandsuthyrning trots de skäl som anges ovan är uppfyllda om den föreslagna hyresgästen inte anses vara en skötsam person, om bostadsrättsinnehavaren ansöker om att hyra ut till många olika personer, eller om antalet andrahandsupplåtelser i föreningen överstiger 20%. Skäl som åberopas väger lättare med tiden, dvs. ett skäl som anses vara godtagbart vid första uthyrningen behöver inte bedömas vara ett godtagbart skäl vid nästa ansökan.

 

Juridiska personer

Du behöver lämna in en ansökan (se blanketten nedan) inför varje uthyrningsperiod och styrelsen behöver godkänna den föreslagna hyresgästen. Du behöver ej uppge skäl till uthyrningen.

 

Blankett för ansökan

För att ansöka om andrahandsuthyrning eller andrahandsupplåtelse, ladda ner och fyll i blanketten du hittar här. Du får ansöka om max 12 månader i taget, sen får du söka om (i god tid innan den beviljade perioden löper ut) om du menar du har giltigt skäl för att hyra ut i längre en ett år. Det finns ingen garanti att din ansökan blir beviljat andra gången (se ovan). Ifylld blankett skickas som skannad PDF version till styrelsen@brfslottsparken.se med ”andrahandsuthyrning” i ämnesfältet. Beslutet får du på mejl.

 

Avgift

En löpande avgift på 350 kr per månad tas ut under andrahandsupplåtelsesperioden. Denna avgift debiteras via hyresavin.

 

Mer info

När din ansökan är godkänd rekommenderar vi att du upprättar ett skriftligt kontrakt med din hyresgäst. För mer info om vad som gäller mellan bostadsrättsinnehavare och föreningen, se Faktablad. Funderar du på något annat kring detta, tveka inte att kontakta oss på styrelsen@brfslottsparken.se med ”andrahandsuthyrning” i ämnesfältet.