Andrahandupplåtelse

Här har vi samlat information om andrahandsupplåtelse av en bostadsrätt. Märk väl att reglerna är desamma oavsett om du tar ut hyra eller bara lånar ut lägenheten – därav det formella begreppet andrahandsupplåtelse.

Om du behöver hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ansöka om detta hos styrelsen. Observera att du även måste göra en ansökan när det gäller andrahandsuthyrning inom familjen. Detta gäller i de fall där en eller flera familjemedlemmar som äger samtliga andelar i en lägenhet, vill låta en familjemedlem som ej äger andelar i lägenheten bo där. Exempelvis måste föräldrar vilka äger samtliga andelar i en lägenhet, och som vill låta en son/dotter bo där, inkomma med en formell ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen.

Vanliga skäl till uthyrning är tillfälligt arbete eller studier på annan ort (som huvudregel bör orten ligga mer än 10 mil bort eller innebära en resväg som överstiger 1,5 timme enkel väg), längre utlandsvistelse, provsamboende, sjukdom eller uthyrning till närstående (ex. barn eller nära släkting).

Skäl som åberopas väger lättare med tiden, dvs. ett skäl som anses vara godtagbart vid första uthyrningen, behöver inte bedömas vara ett godtagbart skäl vid nästa ansökan. Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad för enbart ekonomiska skäl.

Bostadsrättsföreningen kan ha befogade skäl att neka andrahandsuthyrning trots de skäl som anges ovan om den föreslagna hyresgästen inte är en skötsam person, om bostadsrättshavaren ansöker om att hyra ut till många olika personer, eller om antalet andrahandsupplåtelser i föreningen anses vara för stort.

En juridisk person behöver inte ange skäl för upplåtelsen, men styrelsens samtycke krävs fortfarande för varje andrahandsupplåtelse.

Lägenhetsinnehavare som upplåter sin lägenhet utan styrelsens tillåtelse kan uteslutas ur föreningen.

Det är föreningens styrelse som beslutar om ansökningar om andrahandsuthyrning, detta enligt stadgarna. Styrelsen har som policy att bevilja andrahandsuthyrning för högst 12 månader i taget. Dessutom tillåts maximalt två (2) andrahandsuthyrningar per tolvmånadersperiod.

För att underlätta och standardisera ansökningsförfarandet vid andrahandsuthyrningar hittar du en blankett nedan. Blanketten lämnas i eller postas till styrelsens brevlåda i B-husets entré. Brevlådan är märkt fastighetsskötare. Efter att din ansökan inkommit behandlas den av en av styrelsen utsedd person. Beslutet lämnas i din brevlåda.

En engångsavgift på 750 kr tas ut per beviljad ansökan om andrahandsuthyrning. Denna avgift debiteras via hyresavin. Från och med den 1 januari 2018 ändras denna avgift till 300 kr per månad enligt ett styrelsebeslut som togs den 14 oktober 2017.

Blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse: Ladda ner

När din ansökan är godkänd rekommenderar vi att du upprättar ett skriftligt kontrakt med din hyresgäst och ett förslag på ett sådant hittar du här: Ladda ner

Faktablad om vad som gäller mellan bostadsrättsinnehavare och föreningen: Ladda ner

Välkommen att vända dig till styrelsen via styrelsen@brfslottsparken.se om du har frågor.