Föreningen anlitar Sweax för lokalvård och fastighetskötsel. Sweax tar emot felanmälan som gäller de gemensamma utrymmena såsom läckande vatten, trasiga lampor e.dyl. Vid akuta ärenden utanför kontorstid kontaktas istället Relita. Brf Slottsparkens styrelse ber medlemmarna att observera att kostnader för åtgärder och jourärenden som gäller enskilda lägenheter och som faller på medlemmens enskilda ansvar, kommer att debiteras medlemmen.

Vill man ta upp någonting med styrelsen eller har förslag och idéer för vår fastighet och dess förvaltning är man hjärtligt välkommen att kontakta styrelsen!

 

Fastighetsskötsel, teknisk förvaltning och lokalvård:

Sweax

felanmälan 018-65 12 80

 

Fastighetsjour – för akuta fall utanför kontorstid, ex. vattenläckage eller strömlöshet:

Relita

0771-10 35 00

 

Vid problem med hissarna:

Uppsala Lyftservice AB

018-12 42 42 (jour dygnet runt)