Nyckelhantering/låssmed:

Certego 018 – 56 90 80, jourtelefon 020-24 00 00

Besöksadress filial: Fyrislundsgatan 68

VIKTIGT! Vid överlåtelse av lägenhet ska nycklar (alla tre originalnycklar märkta 1, 2, 3) lämnas till Certegos filial av säljaren och hämtas ut hos Certego av köparen, detta för att hålla koll på att alla nycklar följer med vid överlåtelsen. Om detta inte sker är säljaren skyldig att byta ut låset som en säkerhetsåtgärd.