Föreningens styrelse består av fira till sju ledamoter, beroende på hur många som engagera sig varje år. Ny styrelse väljas under årstämman, som hålls ungefär i maj/juni varje år.

För att komma i kontakt med styrelsen kan du mejla oss på styrelsen@brfslottsparken.se.