Styrelsen har omförhandlat det gruppavtal som vi har med ComHem, och från och med den 1 oktober kommer alla i huset få Bredband 100 mbit/s istället för 10 mbit/s utan ökad kostnad. Självklart ingår även fortsättningsvis TV och telefoni. Information om hur du ta del av dessa tjänster och får tillgång till den högre bredbandshastigheten finns i detta informationsblad från ComHem: Information gruppavtal Brf Slottsparken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *