Till följd av en omförhandling av föreningens elavtal, kommer föreningens medlemmar att betala mindre för sin hushållsel från och med 1:a januari 2016. Prissänkningen motsvarar 8% av elpriset. Dessutom kommer endast Grön El att köpas in, varpå föreningen bidrar till att minska konsumtionen av fossila bränslen. Bättre och billigare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *