Föreningens årsstämma kommer att hållas 31:a maj 18.00 i styrelserummet, bottenvåningen i hus C.

En extrastämma för att behandla eventuella stadgeändringar kommer att hållas 17:e maj 18.00 i styrelserummet.

Förslaget till stadgeändring berör §17 i stadgarna, och kan läsas här: Motionsförslag 2017.

 

Verksamhetsberättelsen kommer att gås igenom, och det bjuds på fika och relevant information om föreningen!

 

Kallelser med föredragningslistor har delats ut i pappersformat, och finns även nedan:

Kallelse till extrastämma 2017-05-17 kl 18.00

Kallelse till årsstämma 2017-05-31 kl 18.00

 

Väl mött önskar styrelsen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *