Föreningens brandskyddsplan har uppdaterats, och finns tillgänglig under “Dokument”. Boende rekommenderas att läsa igenom den noggrant, för att få kännedom om brandskyddsregler och vad som ska göras i händelse av brand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *