Till följd av den stadgeändring i paragraf 6 som föreningen fattade beslut och röstade om vid senaste årsmötet samt vid extrastämman dessförinnan så beviljas inte längre juridiska personer medlemskap i föreningen.  Uppdaterade stadgar finns under “Dokument”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *