Protokollet från extrastämman är nu tillgängligt under fliken “Dokument”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *