Föreningens stadgar har setts över! Ett nytt förslag med mer lättläst text och vissa ändringar i innehållet har tagits fram. Du hittar det nya förslaget under rubriken “Hem” här på hemsidan och beslut kommer att tas på en extrastämma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *